Τμηματοποίηση αγοράς και στόχευση

Η τμηματοποίηση της αγοράς αφορά το διαχωρισμό της συνολικής αγοράς ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας σε ομάδες με κοινά χαρακτηριστικά και επιλέγει αυτή/ ες που παρουσιάζουν τις καλύτερες ευκαιρίες (αγορά-στόχος). Η στόχευση γίνεται μετά από αξιολόγηση κάθε τμήματος της αγοράς βάσει του μεγέθους, της δυνητικής ανάπτυξης, του υπάρχοντος / δυνητικού ανταγωνισμού, της συμβατότητας με τους πόρους και τους στόχους της εταιρείας και άλλων παραμέτρων.

Fig. 1: Example of segmentation criteria
Διάγραμμα 19: Παράδειγμα κριτηρίων τμηματοποίησης

Τοποθέτηση προϊόντος (Product Positioning)

Η τοποθέτηση είναι η διαδικασία σχεδιασμού της εταιρικής προσφοράς και εικόνας με στόχο να κατακτήσει το προϊόν ένα ξεχωριστό μέρος στο μυαλό του κοινού-στόχος. Το τελικό αποτέλεσμα της τοποθέτησης είναι η επιτυχημένη δημιουργία μιας πελατοκεντρικής πρότασης αξίας και μιας συγκεκριμένης αιτίας να αγοράσει το κοινό-στόχος το προϊόν. Αναφέρεται στη θέση που μία μάρκα ή ένα προϊόν αποκτά στο μυαλό του καταναλωτή σε σχέση με τις ανάγκες του και τα άλλα ανταγωνιστικά προϊόντα. Αυτή η διαδικασία οδηγεί στη διαφοροποίηση του προϊόντος από τον ανταγωνισμό.

 Η διαφοροποίηση είναι ο τρόπος με τον οποίον ένα προϊόν αποκτά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Υπάρχουν τέσσερις κύριοι τρόποι διαφοροποίησης:

·        η διαφοροποίηση του προϊόντος

·        η διαφοροποίηση της εξυπηρέτησης

·        η διαφοροποίηση του προσωπικού και

·        η διαφοροποίηση της εικόνας